Informační systémy pomáhají zpracovat a uchovávat data za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. Informační systém nám může v mnoha ohledech velmi usnadnit podnikání a také hlavně ucelený přehled informací, které máme stále přehledně uloženy. Mezi dobré podnikové informační systémy patří QI. QI je komplexní ERP podnikový informační systém, který efektivně pomáhá řešit většinu běžné podnikové činnosti.

 

V současné době ho používá téměř 500 firem z oblasti výroby, služeb, maloobchodu, velkoobchodu a distribuce. Podnikový informační systém QI je ojedinělý svou celkovou koncepcí, použitím špičkových technologií a v neposlední řadě progresivní licenční politikou. Systém je složen z jednotlivý ch modulů, což umožňuje jeho vysokou variabilitu. Systém QI nám také může pomoci při projektovém řízení.

 

Díky systému QI můžeme vytvořit všechny potřební podklady pro projekt, který chceme zrealizovat. Jde o vytvoření podkladů pro tvorbu studií proveditelnosti, technických či ekonomických studií, ale především podporuje hladký průběh samotného projektu. Díky komplexnosti systému QI je zaručeno i propojení projektové činnosti a zařazení do hierarchické struktury spolu s náklady, výnosy, lidskými zdroji. Projektové řízení již nemusí být tak obtížné jako dřív.