Základem byla vždy nádoba a knot. Jednoduché součásti, které společně tvoří doplněk pro společné chvíle a navozující příjemnou atmosféru. V minulosti se jako náplně používaly oleje různých druhů. Ať už to byl rostlinný olej, olivový olej, slunečnicový olej, ale používal se třeba i velrybí tuk. I přes široké využití oleje byl právě on největší nevýhodou systému, protože knoty jej špatně nasávaly a také samotné knoty se občas rychle ohořely. Bylo je třeba často popotahovat a zastřihnout. V historii bylo vynalezeno několik systémů, které knoty popotahovaly samy.

moderní olejová lampa

Olejové lampy byly používány nejen k osvětlení domácnosti, ale také pro pohřební a děkovné účely. Design lamp, struktura a výzdoba jasně určuje původ a dobu, ze které lampa pochází. Samotné konstrukce lamp někdy připomínaly ženské pohlavní orgány a indické lampy s vyčnívajícím středem měly představovat mužské genitálie v lůně ženy, což mělo symbolizovat zrození života. Olejové lampy se vyráběly z různých materiálu jako zlato, bronz, stříbro, terakota, ale také vypálený jíl. Lampa nám svým materiálem může pomoci nahlédnout do sociálního stavu jejich uživatelů. Na knot bylo použito taktéž mnoho druhů materiálu jako třeba len, papyrus, rákos nebo koudel.

Moderní olejové lampy zakoupíte na http://www.vasdesign.eu