Telefonní seznam byl rozdělený na dvě části, jedna obsahovala informace o fyzických osobách nepodnikajících a byla nazvána bílé stránky a druhá část obsahovala informace o firmách a institucích a byla nazvaná žluté nebo také zlaté stránky.


V dobách největší používanosti telefonního seznamu byly hojně rozšířené pevné linky, jejichž telefonní čísla, tvořily největší část obsahu seznamu. Telefonní seznam v době, kdy se začali rozšiřovat mobilní telefony, začínal ztrácet krok, zejména protože se v něm čísla mobilních telefonů neobjevovala v takové míře.
Telefonní seznam v dnešní době internetu ztrácí na své oblibě ještě více, protože je možnost hledat telefonní čísla přes internet. Což je rychlejší a jednodušší.