Insolvenční rejstřík obsahuje seznam osob, jež jsou v insolvenci. Pokud chcete vysvětlení pojmu insolvence, vysvětlením může být neschopnost dlužníka ke splácení jeho dluhů i když má snahu svůj dluh věřiteli splácet. čili insolvence je rozdílná od situace, kdy dlužník nemá vůli svůj dluh splácet, tedy od platební nevůle.

Pokud chcete v databázi insolvenční rejstřík vyhledávat, naše stránky Vám mohou nabídnout snadný návod jak vyhledávat v této databázi vyhledávat. Insolvenční rejstřík je nový systém od veřejné správy a jeho hlavním úkol je zajištění dostatečného zveřejnění o řízeních a umožnění sledování jejich průběhu.