Díky termokamerám můžeme zobrazit na povrchu daného objektu teplotní pole. První zmínka o termovizi patří někdy do 60. let 20.století. V první řadě bylo termovize využito ve zdravotnictví a poté se rozšířila i do dalších sfér průmyslového odvětví apod. Dnes se termovize, potažmo termokamery staly neocenitelnou pomůckou zejména ve stavebnictví a záchranných složek. Jak měřit má na svědomí fyzik Max Planck. Průkopníky mezi výrobci termokamer byla firma AGA. Stalo se tak před 50 lety. Firma se později přejmenovala na AGEMA, spojila se s americkou francouzskou firmou a toto seskupení známe dnes pod značkou FLIR. Tato firma je dnes, díky své bohaté historii, velmi známá na trhu s termovizí.

 

Termovizní snímek se nazývá termogram. Pro lidské oko je infračervené záření neviditelné. Termokamery tak vlastně zobrazí infra záření tak, aby bylo možné jej lidským okem spatřit. Snímek z termokamery je zobrazen v různých barevných odlišnostech podle různých teplotních stupňů. Takové využití termovize je nezastupitelným pomocníkem především při zjištění úniku tepla z budov, kontrole parovodů, při kontrole event. poškození elektrických vedení a jeho napětí, kontrola pohybu nežádoucích osob v zabezpečených objektech, při pátracích akcích po pohřešovaných osobách a samozřejmě také v lékařství při neinvazivních metodách diagnostiky. V současnosti jsou moderní termokamery natolik citlivé, že jsou schopny rozlišit rozdíl teplot v řádech desetin i méně.
Termokamery FLIR patří mezi jedničky na trhu s nejvyspělejší technologií a spolehlivostí.