Firma Šanc Akustika nabízí profesionální řešení pro kontrolu a omezování hluku průmyslovým firmám a státním podnikům. Od roku 2008 vyřídila desítky zakázek pro firmy jako Škoda Auto, Rockwool nebo Pilsner Steel a to v mnoha zemích Evropy.

Všechna protihluková opatření jsou dodávána na klíč a firma za jejich kvalitu i montáž ručí. Celému procesu návrhu a montáže protihlukových úprav předchází prvotní konzultace a měření hluku na konkrétním místě. Na základě měření hluku dojde ke zjištění kvality prostředí, materiálů, stavebních konstrukcí a zařízení. Z těchto výsledků jsou podniknuty konkrétní kroky k odstranění problémů s nadměrným hlukem.

Je vytvořena tzv. akustická studie, což je analýza provedená speciálním softwarem. Výsledkem akustické studie je kompletní plán, na základě kterého budou navrhnuta konkrétní protihluková opatření. Akustická studie má za účel popsat a vyhodnotit vliv zamýšleného záměru na své okolí a prokázat, že zamýšlený záměr nepřesáhne stanovené limity. Jde tak o nezbytný krok celého procesu odhlučnění.

V konečném kroku jsou navržena a dodána protihluková opatření na klíč a to vždy v nejvyšší možné kvalitě při dodržení realizačních termínů a cen. Firma při práci používá profesionální vybavení, které v rukou odborníků minimalizuje chybovost a mnohonásobně zvyšuje kvalitu provedené práce.