Jak se zbavit zadlužení?

Trestní odpovědnosti se pouhým převodem společnosti zbavit nelze. Je celá řada ustanovení trestního zákoníku, která se dají aplikovat i tzv. ex-post až do doby promlčení. Jde např. o § 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, § 222 Poškození věřitele, § 223 Zvýhodnění věřitele, § 224 Způsobení úpadku, § 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, § 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby apod. Pro naplnění subjektivní stránky většiny trestných činů stačí nedbalosti.

Navíc od 1. ledna 2012 se zavádí povinnost manažerů podat insolvenční návrh i v případě skrytého úpadku. To jest, když souhrn splatných i nesplatných závazků firmy převýší hodnotu jejího majetku. Porušení je spojeno s tvrdou osobní odpovědností manažerů i v rovině trestněprávní.

I v takové situaci se dá najít to nejefektivnější řešení. Vždy však ve spolupráci s renomovanou společností, která analyzuje právní a ekonomický stav firmy v kooperaci s právními a daňovými experty se zkušenostmi právě v tomto oboru. Ta po analýze vyhodnotí, zda a jak takové firmy zachránit, či najít investora a uskutečnit prodej firem, nebo zda je vhodná likvidace či jiný postup v souladu se zákonem a s důrazem na ochranu statutárů.

Hledejte pomoc u společnosti BUSINESS PRAGUE spol. s r. o., Odkup firem, akvizice, prodej firem i likvidace jsou témata, kterým rozumíme. Obraťte se na profesionály a řešení neodkládejte. Přijďte včas!