V dnešní době stoupá poptávka a nutnost podnikatele či fyzické osoby obrátit se na právníka - advokáta. Zkušený právník - advokát dokáže vyřešit jakékoliv zadání, či problém a najít optimální východisko, resp. řešení. ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář, s.r.o., nabízí svým klientům dokonalé znalosti domácího i mezinárodního podnikatelského prostředí. Advokátní kancelář Praha garantuje svým klientům prvotřídní právní služby na mezinárodní úrovni a zároveň udržuje tuzemské ceny.

 

Hlavním cílem zkušené a zavedené advokátní kanceláře se sídlem v Praze 6 je nejen poskytovat komplexní právní služby na vysoké úrovni, ale především maximální spokojenost klientů. JUDr. Martin Šenkýř, advokát, říká: „Ke každému jednotlivému klientovi přistupujeme individuálně a klademe důraz na jeho potřeby.

Široké spektrum právních služeb nejen v Praze

ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář, s.r.o., se specializuje na právní služby z těchto oblastí: finanční právo, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, právo nemovitostí, právo obchodních společností, rodinné právo, rozhodčí řízení, trestní právo. Mgr. Lubomír Pánik, advokát, jeden z partnerů advokátní kanceláře, k tomu dodává: „Své klienty zastupujeme individuálně v jakékoli záležitosti a zároveň poskytujeme komplexní služby ve všech oborech práva."

 

 

Advokátní kancelář Praha zastupuje své klienty také ve sporech v obchodněprávních věcech, občanskoprávních věcech, v trestním řízení, v pracovněprávních sporech, v řízeních týkajících se práv k nemovitostem, ve věcech správních, v řízeních týkajících se rodinného práva či v arbitrážním řízení před stálými rozhodčími soudy i před rozhodci ad hoc. Výčet jednotlivých právnických služeb je rozsáhlý a pro mnohé může být tzv. právnická hantýrka obtížně pochopitelná. Z toho důvodu doporučujeme všem zájemcům o právní radu, aby si domluvili v advokátní kanceláři Praha osobní schůzku. Spojte se s advokátní kanceláří Praha prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo vyplňte jednoduchý online formulář na oficiálních stránkách firmy.


Autor: Linda Kalašová