Český trh je otevřen ruským investorům již dlouhou dobu. Od přechodu naší a ruské ekonomiky na tržní hospodářství a volný pohyb kapitálu se ruští investoři postupně stále šířeji prezentují na českých trzích. Na druhé straně problémy české ekonomiky do značné míry omezují aktivity našich investorů na ruském trhu.


Ruský podnikatelský svět charakterizují mimořádně velké kapitálové možnosti. Přelévání kapitálu z Ruska do zemí Západní Evropy se v posledních letech stalo zcela běžným jevem, jehož vzrůstající tendence znepokojuje ruské ekonomy.

ruska investicni expanze

Česká republika je jednou ze zemí prioritního zájmu ruského byznysu. Od počátečních krůčků vstupu ruského kapitálu do Česka v devadesátých letech nyní pociťujeme stále větší zájem o aktivní účast na českých trzích. Roli významného katalyzátoru zde sehrál rozvoj turistického ruchu, který umožnil ruským zájemcům seznámit se s podnikatelským prostředím v Česku i se všemi sociálními a kulturními aspekty života v naší republice.
V centru pozornosti jsou u ruských podnikatelů celé firmy a společnosti. Chtějí však kupovat především takové, které jsou funkční, ziskové a perspektivní. U výrobních jednotek je vysoce oceňována možnost jejich napojení na ruskou ekonomiku, jak ve fázi výrobních vstupů (využívání ruských surovin), tak i z hlediska možností uplatnění jejich produkce na ruských trzích. Obdobně přistupují ruští investoři k nákupu obchodních podílů ve středních a velkých společnostech.
Podrobnější informace o možnostech prodeje českých firem a společností ruským investorům najdete na www.prodejdoruska.cz