Zákony-komentáře.cz

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je součástí výsledků rekodifikačních prací v oblasti soukromého práva, která aktivně probíhaly posledních téměř 20 let. Základním právním předpisem soukromého práva se má stát nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. a na něj budou navazovat speciální úpravy zvláštních oblastí soukromého práva. Obchodní právo, resp. právo obchodních společností, je právě jednou z těchto speciálních oblastí.

Jelikož nové zákony přinášejí podstatné změny, měla by na ně být připravena celá právní veřejnost a také majitelé firem. Nový e-shop Zákony-komentáře.cz nabízí pohromadě několik desítek publikací, zaměřených právě na tyto 2 velká témata. Ať už Vás tedy zajímá nový občanský zákoník, nebo zákon o obchodních korporacích, neváhejte obchod navštívit a vybrat si některou z nabízených knih!