Řez stromu je jednou z důležitých činností péče o stromy v naší krajině. Řez je stromy vnímán jako poranění. Práce se stromy, včetně jejich řezu, je prací se živými organismy.


Na základě znalostí stromů musí být každý, kdo se zabývá péčí o dřeviny, schopen sám rozhodnout, zda je či není v konkrétním případě řez stromu skutečně nutný a pokud ano, v jakém rozsahu je třeba jej realizovat. Ne zřídka se při tom stává, že strom není nutné nijak řezat a proto jej ani neřežeme. Poté se volí, s ohledem na cíl, který sleduje, optimální způsob řezu.


Tento rozhodovací proces je ovlivněn především požadovanou funkcí stromu na trvalém stanovišti. Aktualním zdravotním stavem, vitalitou a provozní bezpečností stromu.


Možnými negativními důsledky vyplívajícími z případného řezu, například rozsáhlý stupeň poranění stromu, trvalé či dočasné snížení funkčnosti a vitality ošetřovaného jedince, zvýšení nákladů na jeho další péči.