Řez stromů je jednou z důležitích činností péče o stromy v naší krajině. Význam řezu stromů lze shrnout do následujícího bodů.

 

Založení a výchova korun mladých stromů. Péče o koruny vzrostlích stromů, tvarování stromů, zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových obdobích stromů.

 

Řez stromů je vnímán vždy jako poranění. Práce se stromy, včetně jejich řezu je prací s živými organismy.

Na základě znalostí z biologie stromů musí být každý, kdo se zabývá péčí o dřeviny, schopen sám rozhodnout, zda je či není v konkrétním případě řez stromů skutečně nutný. Pokud ano, v jakém rozsahu je třeba jej realizovat. Ne zřídka se přitom stává, že strom není nutné nijak řezat a proto jej neřežeme. Poté se volí s ohledem na cíl, který sleduje optimální způsob řezu stromů.