Jakékoliv kácení stromů je nebezpečná činnost, při které může dojít k vážným zraněním až umrtí nebo požkození majetku. Velké nebezpečí tkví v poměrně náročném používání motorové pily, zvlášt při postupném kácení stromů. Proto je nutné dodržovat veškeré preventivní bezpečnostní opatření a navíc je nutné přijmout další opatření.

 

Pro volbu správného pracovního postupu je důležitá prohlídka tvaru kmene, koruny stromu, okolních objektů a výsadeb.

 

Jelikož v arboristice nepředpokládáme produkční kácení stromů, opominul jsem záměrně veškeré opatření proti znehodnocení dřevní hmoty rozštípnutím nebo přeražením a též metody dnes málo používaném, sekyrou nebo ruční pilou.

Zvlášt nebezpečná situace může nastat při kácení stromů s již instalovaným vázáním. Po jeho odstranění totiž hrozí rozlomení kodomiantů. Neméně zrádné bývají kořenové hniloby, při kterých hrozí vyvrácení celého stromu.