Nejjednodušší je to venku na ulici a v práci - respektive tam, kde neneseme zodpovědnost za to, co se s odpadem děje po tom, co konečně najdeme příslušný odpadkový koš, díky kterému bychom se zbavili zbytečného odpadu. Je jen na nás, zda budeme dodržovat zásady třídění odpadu, nebo zda prostě najdeme nejbližší koš a do něj odpad vhodíme. Tato starost nám odpadá v práci, kdy koš máme většinou na dosah ruky, nebo na popojezd na kancelářské židli, pokud se jedná o pracovníka kancelářského typu. Každopádně v jakémkoli zaměstnání víme, kde máme nejbližší využitelný odpadkový koš. Obtížnější to mají zaměstnavatelé, protože ti ještě musí zajistit, co dál s odpadem, který zaměstnanci vyprodukovali. Samozřejmě že tyto záležitosti neřeší samotní zaměstnavatelé ale pověření zamě stnanci, kteří například napomáhají třídění odpadu tím, že na papír jsou jako speciální odpadkové koše papírové krabice nebo přímo kontejnery z plastu či kovu přímo na papír i s víkem, ve kterém je jen otvor pro listy papíru, které dále jdou například ještě ke skartování. Alternativou tohoto řešení může být i papírová krabice s víkem. A co s odpadem z domácností? Absolutně nejčastějším řešením jsou igelitové pytle na odpad putující dále do příslušného kontejneru. Variantou domácího třídění odpadu mohou být i jednotlivé krabice nebo speciální plastové boxy pro tříděný odpad. Jen na nás je, jaká varianta je nám nejpříjemnější. Důležité je, že je r ozhodně z čeho vybírat.