Instalace zabezpečovacího nebo kamerového systém do domu, bytu,
kanceláře,prodejny, dílny, skladu, pozemku.Detektory zabezpečovacího systému hlídají otevření dveří, oken,
rozbití skla, pohyb, požár, únik plynu, nebo vody, pohyb na pozemku.
Hlášení o alarmu vyhodnocuje ústředna EZS, která rozhoduje o vyhlášení poplachu. Při alarmu jsou spuštěny sirény
a GSM komunikátor předá zprávu na nastavené telefony nebo hlídací agenturu. .Instalujeme komponenty od výrobců Paradox, DSC, Jablotron.
Kamerové systémy CCTV tvoří jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících komodit firmy Alarm PEZA, která je zaměřena především na ochranu osob, majetku a monitorování různých procesů.Kamerový systém neslouží pouze jako pasivní prvek pro odrazení pachatelů z možné trestné činnosti, ale i jako aktivní prvek zabezpečovacího systému. Záznamy z těchto systémů lze použít jako důkazní materiál v případném trestním řízení při neoprávněném vniknutí na pozemek, nebo do objektu. Díky dálkovému přístupu přes internet můžete být tzv. v obraze “on-line”, nebo pomocí kamery GSM, můžete být informování o neoprávněném pohybu na vašem pozemku nebo objektu zasláním fotky, nebo videa na mobilní telefon.