Co je to ayurvéda?

Ayurveda pochází ze staroindického spisovného a uměleckého jazyka sanskrtu a znamená vědění o životě. Konkrétně je ajurvéda holistický léčebný systém a nauka o zákonitostech lidského života. Základní vědomosti ajurvédy vychází z pozorování vlastností. Podrobné informace o ajurvédě naleznete na stránkách naší kliniky Ayurveda Charaka.

Jak vznikají nemoci?

Dle ayurvédy vznikají nemoci z duševních chybných postojů a nesprávným myšlením. Tělesné situace jsou vždy ovlivněny a dokonce způsobeny psychickými procesy. Kořen problému tkví v tom, že na duchovní úrovni je rozkol mezi vědomím a podvědomím. Negativní myšlenky jsou uschovány a už neuvolňovány. Tělo člověka disponuje enormní silou pro samoléčení. Uvědomělým pozorováním se postupně rozvíjí cit pro to, co člověku dělá dobře a co zle. Cílem ájurvédy je, aby se každý člověk naučil znát svou konstituci, svůj tělesný a vnitřní stav, a tak dokázal odhadnout své síly a slabosti. Čím více docílí člověk souladu sám se sebou na rovině duševní i tělesné, tím lépe mohou pracovat jeho samoléčivé síly. V ájurvédě platí:
„Člověk může žít zdráv a šťasten sto let, spolu se silou svého ducha a všech svých smyslů a napájen ze své prastaré životní síly.“