Střechy z pálených tašek mají tisíciletou tradici. Osvědčily se především ve státech na jihu Evropy, ale postupem času si začaly získávat svou popularitu i severnějším směrem a v současné době si hledají své místo i na českém trhu. Jediným importérem tohoto produktu je společnost Brick & Cotto experts, s.r.o., která vsadila na tento ryze přírodní výrobek poté, co se setkal se zájmem u našich sousedů v Rakousku a Německu.
Italští výrobci, Sereni Coperture a Vardanega Isidoro, kteří tak díky tomu pronikli na tuzemský trh se stavebninami, sídlí v Lombardii resp. Benátsku. Odtud se do Čech vozí palety portugalských tašek (Portoghese) od Sereni Coperture a tašek Coppo od Vardanega Isidoro. V současné nabídce firmy Brick & Cotto experts naleznete celkem 8 typů portugalské tašky a 5 druhů tašky Coppo.
Jak se od sebe tyto 2 druhy tašek od různých výrobců vlastně liší? Taška portugalská svým klenutým profilem imituje románskou střechu, její pokládka probíhá v jedné vrstvě. Váha tašky je cca 3 kg. Taška Coppo se oproti tomu na střechy pokládá ve 2 vrstvách: spodní, kde je položena 1 vrstva tašek a horní, která překrývá mezery mezi taškami ve vrstvě spodní. Jedná se o tradiční způsob pokládky známý po celé Itálii již několik tisíc let. Díky tomuto způsobu pokládky se střechy z tašek Coppo dají tvarovat do rozmanitých tvarů. Váha tašky je cca 1,9 kg.
Oba druhy pálených střešních tašek jsou ekologickým produktem nezatěžujícím životní prostředí, a to díky použitým materiálům a výrobním postupům. Nejsou ošetřeny ani nabarveny jakýmikoliv chemikáliemi, proto nedochází k jejich postupnému uvolňování skrz okapové systémy do zahrad.