Většina z nás, konzumentů, si oblíbila igelitové pytle na odpad. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi snadná. Jde o to, že je mnohem pohodlnější vynést s odpadky jen samotný pytel a do odpadkového koše vložit nový, než chodit s košem, který hned po vysypání musíme důkladně umýt, aby nezapáchal od zbytků odpadků. Je tedy faktem, že pytle na odpad nám v tomto ohledu usnadňují život. Nicméně z dlouhodobého hlediska, kdy se zamyslíme nad dopadem na životní prostředí, už to tak veselé není. Ne všechny plastové výrobky jsou recyklovatelné a tudíž zatěžujeme životní prostředí, raději než abychom trochu zatěžovali sami sebe. Vybírejte tedy sáčky na odpadky, které jsou již recyklované a znovu recyklovatelné, pokud se jich ve svém životě nedokážete vzdát a nechcete je nahradit jinou variantou, jak nakládat s odpadem. A nebo se nabízí ještě další řešení, a to snažit se neprodukovat odpad žádný. Může se to zpočátku zdát obtížné, ale jde z toho udělat i hra - a z bezodpadkové hry životní styl.