Naší hlavní pracovní náplní je navržení takových daňových struktur, které maximálně odpovídají individuálním potřebám jednotlivých klientů, s nezbytnou následnou analýzou daňových dopadů jednotlivých transakcí, které klient plánuje uskutečnit tak, aby si mohl předem rozvrhnout budoucí daňové zatížení. Rádi bychom Vám nabídli své poměrně rozsáhlé zkušenosti s posouzením pohledu finančních a daňových úřadů v České republice i v zahraničí na mezinárodní operace, zahrnující prvky daňové optimalizace a její služby pro Vás.

 

Není třeba zdůrazňovat, že součástí této práce jsou také služby daňového poradenství, týkající se našich daňových zákonů. Mnohá daňová schémata jsme neopomenuli konzultovat také s odborníky Ministerstva financí ČR, abychom mohli zaručit, že náš názor lze považovat za skutečně odborný a legitimní. Pojem slova daně a její plánování jsou jedním z největších přispěvatelů do státní pokladny z kterékoliv země. Ty zase jsou využívány k provádění všech rozvojových aktivit ve prospěch široké masy. Jednotlivých daní a daně jsou formy přímých daní vybíraných vládou. Každá země má své finanční hlavu v podobě ministra financí, který rámce právních předpisů týkajících se národní rozpočet. Každý rok jsou tyto zákony revidován tak, aby vyhovovaly potřebám současných finančních trendů.