Pro začátečníky, případně děti, lze vybírat dalekohledy mezi cenově dostupnými menšími čočkovými hvězdářskými dalekohledy s jednoduchou azimutální montáží na stativu. Pro uspokojení zkušeného pozorovatele jsou vhodné středně velké zrcadlové hvězdářské dalekohledy s Dobsonovou montáží, nebo na jednoduché, ručně poháněné paralaktické montáži. Cena hvězdářského dalekohledu je dána průměrem objektivu, typem dalekohledu (čočkový nebo zrcadlový) a montáží.

Jednou ze dvou nejdůležitějších funkcí dalekohledu, i toho hvězdářského, je zvětšení. Je nutné si uvědomit, že pozorované objekty u hvězdářských dalekohledů nejsou veliké a okulár hvězdářského dalekohledu je tak v principu lupa, kterou pozorovatel zkoumá objekt vytvořený objektivem. Platí tedy, že čím silnější lupa = kratší ohnisková vzdálenost okuláru, tím je větší zvětšení – což je patné i pro hvězdářské teleskopy. Obdobně platí, že čím je větší obrázek vytvořený objektivem = delší ohnisková vzdálenost objektivu, tím je větší zvětšení dalekohledu. Při výběru hvězdářského dalekohledu však zcela neplatí, že čím větší zvětšení, tím lépe. Je nutné si uvědomit, že obloha je „v pohybu“ a tedy při velikém zvětšení může pozorovateli objekt „utéct ze zorného pole“. Velké zvětšení s sebou také nese projevující se optické vady objektivu, objekt tmavne, to ved e k horšímu zaostření pozorovaného objektu.
Další důležitou funkcí hvězdářského dalekohledu, jak uvádí dalekohledy-puskohledy.cz, je průměr objektivu, na něm totiž závisí jaké množství světla přicházejícího od pozorovaného objektu je hvězdářský dalekohled schopen soustředit.