Voda v jezírku se postupem času změní na biologicky závadnou a nevábně vypadající jímku. Pokud stavíte zahradní jezírko pro radost a potěchu a těšíte se na příjemné strávené dny u vašeho jezírka, doporučujeme na řádně promyslet způsob filtrace a pak do kvalitní filtrace hned na začátku zainventovat. Níže Vám zkusíme zhruba popsat základní principy zapojení filtrace pro zahradní jezírka.

Gravitační zapojení filtrace jezírka

Filtrace je uložena ve filtrační šachtě (horní okraj je pár centimetrů nad hladinou vody), s jezírkem je propojena potrubím vedoucím od spodního (gula) a hladinového (skimmer) sání. Filtrace s jezírkem tvoří spojené nádoby s vyrovnanými hladinami. Voda samotíží natéká do filtrace z více míst a bez pomocí čerpadla protéká přes jednotlivé filtrační komory. V poslední komoře filtrace je umístěno čerpadlo, které čerpá již vyfiltrovanou vodu přes UV lampu zpět do jezírka.

  • nižší náklady na provoz z důvodu méně energeticky náročných čerpadel
  • veškerá technologie je ukryta v šachtě, ve vodě nejsou el. přístroje, kabely ani potrubí, menší riziko úrazu el. proudem, snazší údržba
  • vyšší účinnost UV lampy, delší životnost čerpadel (prochází přes ně voda již zbavena nečistot)
  • voda do filtrace natéká z více míst, spodní sání stahuje nečistoty a závadný kal ze dna