Roztoků na kontaktní čočky se vyrábí zpravidla několik druhů. Některé z těchto roztoků jsou účinější a některé méně. Méně účinné roztoky se vyrábí především pro osoby s velmi citlivým zrakem, kteří nosí silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Tyto roztoky očistí, hydratují a desinfikují čočku stejně jako ostatní roztoky. Jediný rozdíl je v tom, že nemají tak silnou chemickou reakci, která by odstranila i prachová depozita usazená na čočce. Je proto třeba po čistícím procesu kontaktní čočku ještě mechanicky ošetřit mnutím mezi prsty. Účinějsí roztoky již odstraní i depozita a není tak nutné provádět mechanické čištění. Některým uživatelům však mohou způsobit zarudnutí očí, či jiné dráždivé reakce. V tom případě je nutné roztok co nejdříve zaměnit.


Roztoky na kontaktní čočky se rovněž vyrábí různé pro odlišné typy kontaktních čoček. Existují roztoky pro tvrdé čočky, pro měkké čočky a pro měkké a silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Konkrétní typ roztoku lze vždy použít jen pro uvedený druh čočky. Jinak může docházet k deformaci materiálu a následné destrukci čočky.
Postup čištění kontaktní čočky je vždy stejný (u různých roztoků však může být různá délka čištění) a to: Kontaktní čočka se vyjme ukazovákem a vloží do předem připraveného pouzdra naplněného roztokem. Kontaktní čočka by měla být v roztoku ponořená celá. Uzavře se čistící pouzdro a čočky se v něm nechají nejméně po dobu uvedenou na obalu roztoku (bývá kolem 6 hodin). Následně se čočka vyjme, případně ještě očistí mnutím, a je připravena k dalšímu použití.