Obsah alkoholu v jednotlivých nápojích se diametrálně liší např. jeden litr 12° piva obsahuje cca 30,8g alkoholu, jeden litr vína obsahuje od 79,5 – 111 g alkoholu, lihoviny mají nad 300 g alkoholu v jednom litru. Při úvaze, zda zasednout za volat Vašeho vozidla byste neměli počítat odbourávání alkoholu ve Vašem těle podle odborných tabulek a pramenů, ale využít „malého pomocníka“ digitální alkohol tester, který Vás ujistí, zda Vaše jízda autem bude v mezích zákona, alespoň co se týče alkoholu v krvi.


Měli bychom mít na paměti, že alkohol způsobuje zrakové poruchy, zhoršuje vnímání barev, zvyšuje tendenci riskovat, zhoršuje odhad vzdálenosti, prodlužuje reakční čas a diametrálně zvyšuje riziko usnutí během řízení.
Alkohol tester, dechový analyzátor, je přístroj, který určuje, zda v dané chvíli osoba požila či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Jejich širokou nabídku naleznete na www.alkohol-tester-shop.cz. Digitální alkoholtestery měří koncentraci alkoholu v krvi z fouknutí vzduchu z úst. Protože měření zajišťuje velice citlivý polovodičový senzor, je nutné dodržovat správný postup měření. Některé typy alkoholtesterů mají vnitřní paměť pro posledních několik měření, případně možnost propojení s počítačem.


Ptáte se, jak je možné změřit alkohol v krvi, aniž by Vám krev byla odebrána? V plicích dochází k přímému kontaktu vdechnutého vzduchu s krví; krev naváže kyslík a z krve se vyloučí oxid uhličitý + jiné páry a plyny – tedy i alkohol, které v konečném procesu vydechneme.