Infračervené topné panely vytvářejí vysoce účinné sálavé teplo, které pozitivně působí na lidský organismus. Díky použití vyjímečné technologie dochází pomocí infračevených topných systémů k nejúspornějšímu získávání tepla, které přináší příjemnou tepelnou pohodu s minimálními provozními náklady a vysokou spolehlivostí. Na povrchu panelu vzniká vysoce účinné sálavé teplo s vlnovou délkou shodnou s částí slunečního spektra.


Tepelné záření nezahřívá vzduch, ale pouze pevná a kapalná tělesa. Vzduch v místnosti tepelné záření propouští a proto zůstává chladný a příjemný. Prakticky nedochází k žádné konvekci. Teplota okrajových ploch místnosti je vyšší než teplota v místnosti, tvorba kondenzátu a plísní na teplejších plochách v místnosti jsou vyloučeny. Plocha o vyšší teplotě předává ploše o nižší teplotě energii vyzařováním. Výměnou tepelného záření se pak vyrovnávají povrchové teploty v místnosti. Primárně tak dochází k rovnoměrnému ohřevu všech pevných předmětů, které až sekundárně ohřívají vzduch. Tím se optimálně vytopí místnost, aniž by proudil vzduch a vířil se prach. Infračervený topný systém je tedy vhodný i pro alergiky a osoby s dýchacími potížemi. Na základě použití nejmodernějších a nejkvalitnějších materiálů, využití nových poznatků o nejvhodnějších technických p arametrech a dlouhodobého výzkumu v oblasti infračervených topných systémů, bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobků.Vysoce účinné sálavé teplo, nulový elektrosmog, získání úsporné elektrické sazby D45d/C45d, snadná instalace, to je jen malý výčet toho, proč právě zvolit. Navštivte naše stránky a vyberte si. Se službami od nás budete určitě spokojeni. Budeme se těšit na spolupráci s vámi.