Půjčky na směnku jsou velmi oblíbeným sortimentem nejen na českém trhu. Jednoduše řečeno se jedná o úvěry, které jsou zajištěny směnkou, kdy je dlužník povinen, kromě smlouvy o půjčce, podepsat také směnku na požadovanou částku. Jejich vysoká oblíbenost spočívá především ve faktu, že po žadateli o půjčku je vyžadováno minimum osobních informací.

 

Směnka se v podstatě cenný papír, jež lze obchodovat a jeho majiteli zajišťuje možnost domáhat se uhrazení dané částky dlužníkem a to ve stanoveném termínu. Obě strany musí být před zřízením či poskytnutím půjček na směnku seznámeni se všemi potřebnými informacemi, jež se transakce týkají. Směnka slouží také jako pojistka v případě, že dlužník ve stanoveném termínu půjčku na směnku nesplatí. Věřitel tak může jednoduše přistoupit k uplatnění svých práv, čehož dosáhne pomocí již zmíněné směnky.