Dětský mikroskop pomůže dětem poznávat svět z jiného úhlu a jejich fantazie může pracovat na „plné obrátky“. Mikrosvět není jen o tom být do něho ponořen sám, ale stává se zajímavějším tím, že o něm hovoříte a sdílíte ho s jinými pozorovateli.

 

Mít alespoň rámcovou představu co znamenají pojmy, parametry a témata s mikroskopy spojená. Dovolte, abychom se alespoň nad některými z těchto pojmů zamysleli s vámi a pomohli vám překonat počáteční neznalost.
Každý mikroskop má svoji rozlišovací schopnost objektivu. Rozlišovací schopnost mikroskopu je nejmenší vzdálenost dvou bodů, které je objektiv mikroskopu schopen zobrazit jako dva oddělené obrazy. Čím vyšší je tzv. N.A. (numerická apertura) mikroskopu, tím lepší má mikroskop rozlišovací schopnost. Vyšší N.A znamená větší jas pozorovaného objektu.


Dalším parametrem mikroskopu je hloubka ostrosti mikroskopu. Tento parametr udává rozdíl mezi vzdáleností nejbližšího a nejvzdálenějšího místa pozorovaného předmětu od objektivu (porovnáváme vždy místa s ještě přijatelnou ostrostí).


Při pozorování je důležitá velikost zorného pole, což je rozsah objektu jenž můžete vidět danou optickou sestavou. Zorné pole se zmenšuje s rostoucím zvětšením. Zorné pole je kruh, který je vidět mikroskopem a jeho velikost je ovlivněna jednak objektivem a jednak okulárem mikroskopu. S pojmem zorné pole souvisí pojem polní číslo, které v milimetrech udává průměr okulárem využité zorné pole. Na okuláru mikroskopu je vyryto FN + číslo; toto číslo udávané v milimetrech znamená průměr otvoru clony vymezující zorné pole okuláru.