Pokud budeme pátrat v historii, dostaneme se k roku 1590, kdy údajně první mikroskop, čí spíše drobnohled sestrojil Zacharias Jansen. Na něj navázal Galileo Galilei. Výrobu mikroskopů započala v roce 1847 firma Carl Zeiss. Základem každého mikroskopu jsou čočky, jež tvoří okulár a objektiv. Stejně jako u jiných optických přístrojů je i u mikroskopu důležité zvětšení. Rozlišovací schopnost objektivu, neboli numerická apertura je označována písmeny N.A. U mikroskopu je horní hranice užitečného zvětšení tisícinásobkem N.A. a dolní hranice je pětisetnásobek N.A. Další důležitou věcí je velikost zorného pole. Tím je myšlen rozsah objektu, který můžete vidět danou optickou sestavou. Zorné pole má tvar kruhu, který vidíte přes mikroskop a jeho velikost závisí na okuláru a objektivu. S rostoucím zvětšením se zorné pole zmenšuje. Na mikroskopu budete mít vyrytou značku FN a číslo to je tzv. polní číslo, které označuje průměr otvoru clony, jež vymezuje zorné pole okuláru a je v mm.


V případě, že si bude mikroskop pořizovat profesionál, bude zcela jistě vybírat v nejvyšších řadách laboratorních mikroskopů a speciálních mikroskopů, které jsou především určeny pro vědecké účely. Další z řady profesionálních mikroskopů jsou tzv. Stereomikroskopy, které vám umožní pozorovat předměty trojrozměrně. Pokud už máte za sebou nějaké zkušenosti s pozorováním mikroskopem a osvojili jste si alespoň základní dovednosti, můžete vybírat v kategorii laboratorních mikroskopů. Jsou to většinou mikroskopy s velmi kvalitní optikou, v kovovém provedení. Pokud si vyberte elektronický okulár, umožní vám pozorování na monitoru počítače.