Nemějte ale obavy, pravidelná údržba jezírka není nijak náročná. Navíc to bude pravidelně se opakující činnost během všech čtyř ročních období a velice brzy se stane pro vás rutinou. Jakmile na jaře poleví mrazy, zkontrolujte, zda vám během zimy nevznikly působením mrazu nějaké škody. Zahradní jezírka ožívají velmi brzo. Ověřte stabilitu kamenů a upevnění folie na okraji jezírka. Zkontrolujte dřevěné mostky a mola, popřípadě je demontujte a po zimě ošetřete. Odstraňte z jezírka odumřelé části rostlin, zbytky spadaného listí, případně další nečistoty. Vyčistěte koryto potůčku a přítok vody do potůčku, nebo kaskády.

 

Důkladně vyčistěte filtr, zkontrolujte a zapojte čerpadlo a UV lampu. Než celý systém znovu spustíte, zkontrolujte vlastnosti vody. Především pH a kH /uhličitanov á tvrdost/. Filtraci můžete spustit v momentě, kdy teplota vody stoupne trvale na 5°C a již nehrozí žádné prudké výkyvy teplot směrem k bodu mrazu. Startovací bakterie do filtru jsou na jaře velmi důležité a dopomohou vám k plnému výkonu filtrování vody v jezírku. Přidáme je ve chvíli, kdy teploty vody v jezírku bude cca 10°C. Ryby v jezírku velmi rychle ožívají a při teplotě vody 12°C je začneme krmit. V této době velmi ochotně přijímají potravu, kterou vhodně doplníme o vitamíny a minerály, abychom nastartovali jejich imunitu.

Nejkrásnější čas strávený u jezírka je v létě. V létě je nejdůležitější sledovat kvalitu vody v jezírku, protože vlivem vysokých teplot klesá obsah kyslíku ve vodě.