Projekt rodinného domu připravený dle vašich požadavků tak zohledňuje nejen přání na vzhled celé budovy a počtu pokojů, nýbrž i zprostředkovává přehledné schéma rozvržení jednotlivých pokojů a místností. V plánu jsou detailně zaneseny veškeré proporce a rozměry včetně přesného umístění stavby v rámci pozemku, pročež je výchozím materiálem pro celou stavbu.

Příprava projektové dokumentace

Projekty rodinných domů pochopitelně nemohou vzniknout pouze u stolu. Nutností je technický průzkum celého pozemku, k němuž patří průzkumy inženýrských sítí a možnosti jejich napojení, popsání polohy pro stavbu, čili výškopisné a polohopisné zaměření staveniště. Projekt tak vychází z již daného pozemku, u kterého je zaručena možnost jeho zastavění. K projektování patří taktéž poradenství ve stavebnictví, ve výběru optimální použité technologie atd.

Aktuální trendy bydlení - bungalovy

Přestože při pomyšlení na rodinný dům vyvstane na mysli každému ledacos, představa většinou nabývá podoby typického cihlového domu. Alternativním řešení jsou bungalovy, čili zpravidla jednopodlažní budovy, pravidelného půdorysu, s plným zařízením. Možností takových bungalovů je hned celá řada. Projekt bungalovu, může být koncipován do stavby hrázděné či roubené, nebo také může nabývat takzvaného sendvičového typu. Toto označení nese budova se skeletovou konstrukcí sestávající z dřevěných rámů.