Přístroje pro noční vidění fungují na principu zesíleného zbytkového světla, a to tak, že zbytkové světlo vstupuje do objektivu, kde je za pomocí elektro-optického měniče zesíleno a poté vede do okuláru. Stačí hvězdy, nebo svit měsíce. Noční vidění je vlastně optický přístroj, který se sestává z objektivu a okuláru. Nejdůležitějším aspektem objektivu je vysoká propustnost světla. Naproti tomu konstrukce okuláru je důležitá pro pohodlné pozorování, ale nemá vůbec žádný vliv na vzdálenost pozorovaného objektu. Díky nočnímu vidění můžete pozorovat objekty v noci, kdy jak už bylo řečeno výše, využívají zbytkového světla, nebo využívají přisvětlování z přídavného technického zdroje, tzv. přísvit. Ten se používá v případě úplné tmy, např. v podzemí. Speciálním sorti mentem nočního vidění jsou tzv. infrapřístoje, které využívají optické záření v oblasti infračervené. Tyto přístroje se používají především pro vojenské a bezpečnostní účely. Klasické noční vidění můžete využít i při lovu. Noční vidění se prodávají jako binokuláry, monokuláry, zaměřovače nebo kukly.


Podle kvality elektro-optického měniče rozdělujeme noční vidění do tzv. generací. Rozlišuje generace I-IV. Noční vidění I.generace jsou nejrozšířenější a cenově dostupné.