Reiki bylo v dobách dávno minulých prezentováno jako tajné učení mocných, jak si přivolat štěstí. Jednalo se samozřejmě o národy s rozvinutou kulturou a předávalo se pouze vyvoleným, formou zasvěcení (iniciace). Reiki je cesta, která v sobě skrývá mnohá tajemství, člověk se díky ní mění, je méně nemocen a má více energie.
Jelikož nemoci pramení z nedostatku vnitřního energetického potenciálu, zahlcení mentálního, emocionálního a duchovního těla člověka toxickými nezpracovanými informacemi. Při léčení pomocí energie Reiki se proto snažíme léčit skrze pochopení anatomie, psychiky, ale také ducha člověka. Reiki je jedna z cest léčení a má přes svou jednoduchost výborné výsledky, týkající se léčby nemocného.
Systém léčení spočívá v tom, že pokládáme klientovi ruce na tělo, nebo do jeho energetického pole (aury) a necháme tuto energii proudit přes naše ruce. Léčený, což reguluje jeho podvědomí, si vezme pouze tolik energie, kolik jeho tělo k léčení, či lépe k harmonizaci sebe léčebného procesu těla potřebuje. Proto je naprosto zbytečná obava z toho, že by se dalo Reiki předávkovat. Již po velice krátké aplikaci Reiki pochopí praktikant jak pocitově, tak i intuitivně celý systém léčení.