Postupné rizikové kácení stromů je velice rizikovou činností, stromy se nacházejí v blízkosti domů, chat, elektrického vedení a pod stromy jsou ploty a jiné objekty, které je třeba neponičit.

 

Rizikové kácení stromů se provádí většinou v týmu 2 až 3 pracovníků. Jeden s pracovníků hlídá okolí stromu, ohraničené a označené proti vstupu osob a dálší pracovníci řeší postupné spouštění větví a kmene stromu. Pro pracovníky, kteří provádí postupné kácení stromů je důležitou součástí komunikace a znalosti postupů pro spouštění břemen za pomoci lan, kladky a využití páky. Při této činnosti je důležité dodržovat bezpečnost práce a mít znalosti první pomoci a záchrany stromolezce v koruně stromu a proto by tuto činnost, měly provádět zkušení proškolení profesionálové a ne nikdy laikové, kteří této práci nerozumí.