Skupina firem LogiCall je partnerem řady významných firem právě v oblasti péče o zákazníky. LogiCall pomáhá vymáhat pohledávky, vede aktivní komunikaci s neplatícími klienty, sleduje splatnosti faktur, individuálně komunikuje s dlužníkem po telefonu i osobně, zajišťuje správní a soudní řízení a vede administrativu exekučního řízení. Dále nabízí služby v oblasti archivace dokumentů, řízení insolvence a vede aktivní telemarketing prostřednictvím svého call centra.
LogiCall všechny své služby poskytuje v té nejvyšší kvalitě. Ke každé zakázce přistupuje pečlivě a svědomitě. LogiCall Česká republika, s.r.o. je členem české Asociace inkasních agentur a je vázána etickým kodexem těchto profesních asociací.
V rámci služby inkaso pohledávek pro vás společnost LogiCall zabezpečí plnou kontrolu nad dodržováním splatností. Navrhne postupy pro efektivní vymáhání dluhů a připraví komplexní řešení v oblasti vymáhání pohledávek a prevence jejich vzniku. LogiCall má bohaté zkušenosti s vymáháním dluhů také v zahraničí, díky vlastní síti poboček v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a v dalších 140 zemích ve spolupráci s kvalitními a prověřenými partnery.

V oblasti telemarketingu má LogiCall bohaté zkušenosti s aktivním prodejem v sektoru B2B. Připraví pro vás cílenou kampaň, navrhne správné komunikační kanály a sestaví pro vás reklamní hesla, texty a call skripty. Vyškolí operátory call centra a vytvoří pro vaši kampaň celkové prodejní statistiky.