jako pražská pobočka celosvětově působící vzdělávací společnosti Wolters Kluwer Professional Training Group se sídlem v Amsterodamu. Odtud ICV převzalo výukové know-how i konkrétní tréninkové programy, které byly postupně adaptovány na české podmínky.

V roce 2004 koupila 100% obchodní podíl paní Mgr. Šárka Šebková, MBA. Pod jejím vedením se společnost ICV, s.r.o. právem stala leadrem na trhu certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA a silnou a dynamickou společností.

Ačkoliv její usilovnou práci přerušilo nečekané úmrtí dne 20. srpna 2011, společnost ICV pokračuje i nadále v jejích vizích a myšlenkách. Je to velká ztráta pro společnost a pro všechny, kteří ji měli rádi.

Jaká je naše společnost ICV - Institut certifikovaného vzdělávání:

Jsme právem považováni za lídra na českém vzdělávacím trhu. Jsme synonymem pro mezinárodně akreditované marketingové vzdělávání v České republice prostřednictvím certifikovaných kurzů CIMA. Máme dobré jméno a stabilní postavení na českém trhu, což potvrzujeme dlouhodobými projekty pro své klienty. Opíráme se o tři základní pilíře, které eticky naplňují naše představy o spolupráci respekt-důvěra-partnerství.