3D tlač predstavuje nové možnosti a nástroje v rukách kreatívnych ľudí, ktorím sa darí touto cestou skracovať čas vývoja produktov a optimalizovať ho. Takzvaná rýchla prototypizácia (Rapid prototyping) preniká stále hlbšie do výroby a každodenného života. 3D tlač je najefektívnejšou a najrýchlejšou cestou prototypizácie ako sa dostať od myšlienky k modelu, alebo k finálnemu produktu.

Ako funguje 3d tlač

Po obdržaní digitálneho modelu v správnom formáte napr. .stl, *.bld, *.pcy, *.sfx, *.3dc, *.zec, *.zpr, *.wrl alebo po jeho digitalizácii tj.(skenovanie)sa model kontroluje softvérom a následne sa dáva tlačiť.

3d tlač funguje na princípe postupného nanášania tenkých vrstiev z netoxického materiálu na báze sádry a kremíka. Postupným nanášaním vrstiev sa vytvára model. Vďaka hrúbke len 0.089 mm je bočný povrch modelov takmer dokonale hladký a jeho finálny vzhľad je takmer identický s finálnym produktom.

Táto technológia umožňuje produkovať modely ale aj funkčné predmety mimoriadne rýchlo a za výhodných cenových podmienok. Vylepšená technológia tryskovej tlače vytvára časti s ostro definovanými funkciami, zvýšenou presnosťou a farbou.

Využitie:
3D tlačiarne ponúkajú z hľadiska pomeru cena/výkon optimálne a variabilné riešenie pre rôzne odbory ako automobilový priemysel, spotrebný priemysel, zlievarenstvo, lekársku techniku i medicínu a v neposlednom rade aj pre vzdelávanie a architektúru vo forme prezentačných modelov a prototypov. Po vytlačení a vyfinalizovaní modelu môžete hodnotiť hotové produkty dizajnového návrhu v ich zmenšenej mierke či reálnej podobe.


Farebné modely odrážajú viac informácií, než akákoľvek iné typy rýchlej prototypyzácie a tým vám ponúkajú možnosť strategickej výhody vo vývoji výrobku.