Satelitní sledování vozidel je dobrým nástrojem kontroly pro zaměstnavatele o pohybu firemních vozidel řízených zaměstnanci. Instalací GPS lokátoru do vozidla a sledováním jeho pohybu v satelitním mapovém systému GSYSTEM je znemožněno využívání vozidla k černým jízdám, odpadne neznalost polohy vozidla v pracovní i mimopracovní době, umožní sledovat využívání pracovní doby, zobrazí překračování rychlosti, zefektivní provoz vozidla, vytvoří automatickou knihu jízd, zabezpečí vozidlo proti krádeži.


Provoz vozidla za pomoci GPS lokátoru a satelitního mapového systému GSYSTEM uspoří až 20-30% nákladů na palivu a další značné úspory při sledování využívání pracovní doby zaměstnanců.

Gsystem - satelitní sledování vozidel

Satelitní mapový systém GSYSTEM je inteligentní a propracovaný systém pro zobrazování, vyhodnocování a archivování všech informacích přijatých z GPS lokátorů. Systém je díky modulové architektuře velice variabilní a lze jej připravit pro všechny možné potřeby při sledování. Proto je satelitní mapový systém GSYSTEM využíván v IZS a Bezpečnostními složkami. Je velice spolehlivý a často i využíván pro sledování osob v odlehlých místech nebo pracovištích. Mapový systém obsahuje poplachové moduly, které v případě nastalých situací vyvolají poplachový stav, který je zobrazen přímo v mapě a informace odesílají dál ve formě SMS či Emailu. Poplachový stav je například tzv. Mrtvý muž – kdy je zaměstnanec delší dobu bez pohybu, nebo při vstupu či opuštění střežené zóny, které lze v satelitním mapovém systému vytvořit.


Satelitní mapový systém GSYSTEM je velice rychlý a nevyžaduje instalace žádného dalšího software. Sledování proto můžete provádět v internetovém prohlížeči počítače nebo mobilního telefonu.
GPS lokátor umožňuje dálkově odstavit vozidlo. Více informací najdete na www.gsystem.cz.