Zaměřuji se na vyznačení budovy do katastru nemovitostí, rozdělení pozemků i na vyznačení věcných břemen jako jsou inženýrské sítě, právo chůze, jízdy a podobně. Mezi mnou nabízené služby patří rovněž vytyčení hranice pozemku a vytyčení stavby.

 
Potřebujete geometrický plán?

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny jakými je například kupní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného a další.

 

Úředně oprávněný geodet vyhotovuje geometrický plán nejčastěji při vyznačení budovy (novostavba i přístavba), při žádosti o hypotéční úvěr, při rozdělení pozemku, změně či vytyčení hranice pozemku a při vyznačení věcného břemene.

 

Pokud máte o služby zkušeného geodeta zájem, doporučuji Vám učinit objednávku s dostatečným předstihem. Práce v katastru nemovitostí je časově náročná a vyžaduje spolupráci s klientem.

 

Autor: Linda Kalašová