Bezpečnostní sáčky a obálky

Bezpečnostní sáčky a obálky jsou koncipovány pro zajištění absolutní bezpečnosti a jsou vyrobeny z coestrudované LDPE fólie s plochým nebo dvojitým svárem o extrémní pevnosti.

Sáčky i kontrolní útržky jsou vzestupně očíslovány. Na přání mohou být opatřeny čárovým kódem, který umožňuje nejlepší kontrolu. Varianta uzavření s modrým nebo zeleným pečetním páskem chrání před nepozorovatelnou manipulací. Na pečetním pásku může být navíc vytištěno vzestupné očíslování sáčků včetně personifikace. Rovněž pokusy otevřít sáčky na okrajích nezůstanou díky potisku ve svařovací zóně nikdy neviditelné.

Bezpečnostní sáčky jsou bezproblémově popisovatelné, umožňují snadnou manipulaci a na přání mohou být vyrobeny v jakémkoliv provedení. Všechny sáčky jsou vyráběny z polyethylenu, který chrání životní prostředí. Polyethylen je neutrální vůči spodním vodám a při spalování neprodukuje žádné škodlivé plyny.

Bezpečnostní plomby

Společnost TERS, spol. s r. o. nabízí široký sortiment bezpečnostních plomb. Jedná se o plomby plastové, kovové a lankové. Plastové plomby je dále možné rozdělit na zástrčkové, průvlakové, závěsné. Kovové a lankové plomby splňují požadavky norem ISO 17712 a jsou vhodné pro operace C-TPAT. Použití plomb je velice jednoduché a především všestranné. Vyhovují širokému teplotnímu rozmezí.
Konstrukční řešení, použité materiály a jednoduchý způsob uzavírání umožňují snadnou manipulaci a aplikaci. Při použití bezpečnostní plomby není třeba používání plombovacích kleště. Široká nabídka bezpečnostních plomb umožňuje využití pro jakýkoliv účel.


Společnost splňuje požadavky norem ISO 9001:2008 v systému managementu kvality.