Ta první skupina, naše politická reprezentace, se snaží ráznými kroky, či spíše škrty, regulovat vzniklou či očekávanou ekonomickou situaci státního rozpočtu. Avšak ta druhá, podnikatelská, se s tímto slovem, respektive s důsledky, které vyvolává toto slovo, musí vypořádávat každý den.

 

Pojďme se tedy podívat pod pokličku právě té druhé skupiny. Ekonomické výkyvy, se kterými se nyní podnikatelé musí vypořádávat, zapříčiňují, že přežívají jen ti, kteří mají dobře nastavené a optimalizované firemní procesy, kteří minimalizují procesní rizika, adekvátně a účelně komunikují se svými odběrateli a dodavateli, a kladou nemalé nároky na své zaměstnance a spolupracovníky. A to je právě to pozitivní na krizi. Ano, pozitivní. Společnosti totiž začínají klást důraz na efektivní pracovní činnost, snaží se, aby minimalizovaly své náklady, ať už na výrobu či poskytovaných služeb, tak i na pracovníky a technologie. Hlavním cílem těchto aktivit je bezesporu maximalizovat svou obchodní činnost a dostat za to řádně zaplaceno. A to je přeci podstata podnikání, i když v některých případech to rozhodně není lehké a bez problémů.

 

VSTUPENKY

 

Krize právě může napomoci zjistit, kde má firma nedostatky či rezervy a co je potřeba buď nově zřídit, vhodně nastavit, upravit anebo zrušit. K tomu, abyste oblasti, které mají výrazný dopad na vaši ekonomickou a personální činnost, můžete si nechat zpracovat firemní audit a procesní mapy, které zjistí, jaký je skutečný stav společnosti, tzn. posoudí správné a efektivní nastavení vnitřní procesů a především odkryje zmíněné rezervy a nedostatky. Nemalý důraz je také kladen na analýzu ekonomických a finančních dat a právních procesů. V konečném důsledku můžete díky těmto podrobných datům regulovat a dokonce snižovat dopady krize na vaše podnikání. Samozřejmě, že nesmíte zapomínat sledovat aktuální stav na trhu, resp. soustředit se na potřeby vašich klientů a přizpůsobovat tak firemní a řídící procesy.

 

V každém případě v určitém okamžiku přináší krize sebou katarzi, tedy určitou očistu, která může být přínosem pro podnikání, ať už formou nalezení nových podnikatelských příležitostí či zefektivnění stávající činnosti.

Zajímavé informace a možnosti využití vhodných nástrojů k minimalizaci dopadů krize a nástin možných řešení můžete získat na odborném semináři pod názvem „Jak snížit a optimalizovat náklady firmy v roce 2012“, kde se můžete setkat a diskutovat s renomovanými odborníky ze společnosti Scott & Hagget Czech, Sofo Group, HAYEK, ECOVIS blf, AKONT TRUST COMPANY a EMPI Poradenství.

 

Bližší informace na www.mKonference.cz