Většinou to v České republice bývá angličtina, ale stále častěji se vyskytuje i němčina. Není to nic nezvyklého, neboť čím dříve se dítě začne učit i cizí jazyk, tím lépe k němu v pozdějším věku přilne a bude mu bližší a přirozenější. A ve světě moderních technologií, které dělají svět menším a zkracují vzdálenosti, je znalost cizích jazyků obrovskou výhodou. Možná by se dalo říci, že v brzkých letech bude již samozřejmostí umět více než jen mateřský jazyk. Jak taková výuka probíhá? Děti se učí za běhu života říkat věci, které jim jsou přirozené i v jazyce cizím. Vezmeme-li například překlady němčiny, děti se učí zdravit, přát si vzájemně dobrou chuť, zdravit se, říkat základní věty o věcech, o kterých s e běžně baví. Těžko budeme předškoláky nutit, aby precizně vypracovávali překlady do němčiny ve větách, kterým ani česky pořádně nerozumí a rozhodně je nepoužívají v jejich běžné komunikaci. Avšak jakmile se cizí jazyk dostane do podvědomí dětí, jak už bylo řečeno, překlady němčina jsou pro ně potom přirozenější a snadněji se učí v jazyce komunikovat dále.